تدافع غیرعامل یعنی تهدیدشناسی/ ۱۳ آبان ماه تدافع از امنیت کشور را یادآوری می کند

[ad_1]

پدافند غیرعامل یعنی تهدیدشناسی/ ۱۳ آبان دفاع از امنیت کشور را یادآوری می کند

به طرف اعلام گزارشگر حوزه فراگيري و تربيت جمعيت علمی پزشكی كلوپ خبرنگاران خردسال؛ اميرالجيش فرزند بنده تراضي جلالی رییس موسسه نظم و ترتيب تدافع غیرعامل دروازه اندر مانور ورزش كردن دانايي ابهام پيچيدگي آموزي پدافندغيرعامل و بزرگداشت گاه دانايي ابهام پيچيدگي آموز، فجر امروز مدخل سرپوش دانشكده متوسطه كشته شاهد نورعلي اظهار داشت: واژگان عاشورا، فرهنگی توان آفرین است. که با تمسک به قصد لحظه می توانیم درب عموماً پهنه ها پیروز باشیم.
وی بیان کرد: داخل درازا پدافند اقدس این معجم به سوي من وايشان کمک کرد که پیروز باشیم و باب درازا هشت سنه پايه مدافعه و تك پاك نیز به منظور با ضمير اول شخص جمع کمک کرد که عرصه های كارزار كشت وكار كاسبي علی رغم تمام فشارها به طرف دانشگاهی برای پروراندن خوراك دودمان انقلابی تبدیل کنیم.
رییس تشكيلات تدافع غیر كارگزار لقب کرد: من واو بعد از تدافع پاك نيز از معجم عاشورا فايده ستاني و زيان میکنیم قدوه حسین(ع) تاخت جبين حق و باطل و تطبيق با جبين باطل را به قصد من وتو اموخت که میتوانیم از این آموزه ها به مقصد براي خطاب مولفه زور آفرین بهره وري کنیم و من وتو با گرامیداشت زاير احرام بسته،ثمن های ملی و دینی کشور را ترقي می دهیم.
جلالی اظهار داشت: من واو یاد شهدای دانايي ابهام پيچيدگي آموز ‌که جرز گروه اصلی پدافند مدخل سرپوش تمامی ساحت ها بودند را گرامی می داریم و امیدواریم نقل سرايت احاله تفکر شهید حسین فهمیده به سوي دودمان امروز بقيه داشته باشد.
وی بیان کرد: ۱۳آبان يوم دوره دانايي ابهام پيچيدگي آموز و استکبارستیزی است و آمریکا به مقصد براي شهرت محل ظهور ظلم و استکبار جهانی و بابا كل تروریست های گيتي روزگار عدو و غيرعادي اصلی شورش اسلامی است‌.
رییس بنگاه تدافع غیرعامل تصریح کرد: تدافع غیر مزدور بااثر یعنی بی مرگ اتفاق کردن تهدیدات و معرفت آشنايي است و دشمنی من واو ریشه دارتر از دم است و این عدو و غيرعادي با برجام و غیربرجام از بین نمی فرزند. این جنگ بقا خواهد داشت و این دشمنی تسلسل دارد.
وی اظهار داشت: بخش تدافع غیرعامل یعنی تهدیدشناسی و ۱۳ آبان ماه این قضيه را به منظور با من وآنها و آنها یادآوری می کند.
جلالی افزود: دانايي ابهام پيچيدگي آموزان به مقصد براي ديباچه اسم فرزندان آینده قيام باید با مولفه تدافع غیر كارگزار پسنديده آشنایی داشته باشند، تدافع غیرعامل یعنی بري سازی کشور بدای مقايسه رويارويي با كل تهدید و این رزمایش برای آمادگی درون این زمینه است تا هرکسی کاشت مو وظیفه ذات را بداند و كنار و بازدم گرمي پف کند.
رییس دستگاه تدافع غیرعامل آغاز کرد: مدرسه ها من واو باید منظر تجلي تولید آمادگی باشد تا بتوانیم مدخل سرپوش برابر كل تهدیدی بایستید و این آمادگی را درب كالبد رزمایش رگه انگ دهند.
وی درب پایان تصریح کرد: رزمایش تدافع غیرعامل امروز تو ۵۰۰ دانش سرا کشور داخل شهرهای نامشابه و آشنا برگزار می شود و برای ایجاد آمادگی و ارتقای لمحه مدت باب مساوي تهدید که آمادگی شما دانايي ابهام پيچيدگي آموزان این پیام را به سوي عدو و کاشت مو غيرعادي و استکبار میدهد که تو بي قيد سنین و كلاس ها آراسته جنگ با ظلم و آمریکا هستید.
انتهای پیام/

پدافند غیرعامل یعنی تهدیدشناسی/ ۱۳ آبان دفاع از امنیت کشور را یادآوری می کند

[ad_2]

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *