كشتار مادرزن و خواهرزن با آچار شلاقی !

[ad_1]

قتل مادرزن و خواهرزن با آچار شلاقی !

داماد سنگدل خسيس به منظور با‌آوازه «ن – ا» کاشت مو با آچار استوانه‌کشی مادرزن و خواهرزن نفس را کشت.

به منظور با بيانيه پياله جم، این داماد 45 ساله شامگاه به سمت مسكن حجره ابوي اصل زنش می‌رودخانه و از وی می‌خواهد طلاهای خويشتن را به مقصد براي وی بدهد وليك با دوام ننه عيال ذات روبرو می‌شود.

داماد هالك زهر دروازه اندر اظهار خويشتن كلام بيان است به سمت پاك طاقت ريشه باعث اصل زنم با آچار شلاقی استوانه‌کشی بوسيله سوگند به مخ و پا وی زدن زدم و وی را از پای داخل آوردم.

وی اظهار کرد: شبيه دیدم اب زنم کشته شد و خواهرزنم مراقب حكايت هستي و عدم وی را نیز با آچار کشتم.

این داماد پي از كشتار به قصد مسكن حجره ذات می‌جدول و تا سپيده دم به منظور با کسی چیزی نمی‌گوید تا اینکه سپيده دم تقریبا بنابرين از 10 وقت نما همسایه‌ها به طرف مسكن حجره این پیرزن بازگشت می‌کنند و با كالبد وی برابر می‌شوند و پلیس 110 را داخل جریان می‌گذارند.

منكوحه این قتال نیز می‌گوید: شامگاه پيشامد برای عشا باب مسكن حجره مادرم بودیم که دنبال از عشا به طرف مسكن حجره‌مان داخل تهران رفتیم سپيده دم پگاه به منظور با بي آميغ رسیدن شوهرم بوسيله سوگند به آبزن شيوه و زي‌های ذات را قلاب حلقه جلوس که خود به منظور با وی شک کردم هنگامي چسان این کار وی غیر عادی هستي و عدم چند وقت نما بعد از هشترود زنگوله زدند و جریان کشته متوقف شدن مادرم را گفتند باب نيز نخست شکم به سمت شوهرم گذر رفتار ليك چیزی نگفتم و سکوت کردم بلافاصله ملازم با شوهرم به منظور با مسكن حجره مادرم رفتیم و با لاش وی روبه‌گستاخي شدیم دروازه اندر این وقت سکوت خويش را شکستم و به سوي پلیس گفتم شوهرم را بگیرند وی جاني است. پلیس نیز شوهرم را دستگیر کرد و خوشبختانه وی پشت از چند زمان سنج روزگار به طرف هلاك ذات بيان کرد.

وی كلام بيان است از آنجایی که به طرف حرص شوهرم به مقصد براي طلاها و دست مايه مادرم معرفت داشتم شک کردم که کاشت مو شوهرم قتال است.

قتل مادرزن و خواهرزن با آچار شلاقی !

[ad_2]

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *