فسق اخلاقی هیلاری و ترامپ رکورد جدیدی دروازه اندر انتخابات آمریکا نیست

[ad_1]

فساد اخلاقی هیلاری و ترامپ رکورد جدیدی در انتخابات آمریکا نیست

خبرگزاری نرمي، جماعت بین الملل-فاطمه محمدی پسر: انتخابات ریاست جمهوری داخل آمریکا که كل چهارسال یکبار تو اولین سه‌شنبه ماه نوامبر برگزار می‌شود، داخل ۸ نوامبر سنه پايه ۲۰۱۶ میلادی (۱۸ آبان ماه) با پایان تاخت عصر ریاست‌جهوری اوباما از جمع دموکرات برگزار خواهد شد.

داخل روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی، «هیلاری کلینتون» از تشكيلات سياسي دموکرات و «دونالد ترامپ» از حظ جمهوریخواه  سعی می کنند حامیان بیشتری جاذبه نموده و سمت روبرو را تخریب کنند. باب این میان رسانه ها عكس اصلی را باب جنبه گیری افکار عمومی خوبي تعهد دارند.

اخیرا فیلمی از اظهارات «دونالد ترامپ» داخل موقع زنان منتشر شده است که پژواك پخش ای داخل رسانه های داخلی امریکا و رسانه های بین المللی داشته است. کارشناسان معتقدند منتشر این فیلم تاثیر منفی صلاح طاعت بخشش ترامپ مدخل سرپوش رزمگاه هم چشمي هم چشمي كردن های انتخاباتی داشته است. «ادوارد اسنودن» افشاگر کنونی و کارمند سابق تشكيلات معلومات مرکزی آمریکا نیز اخیرا ذمر آوند شرط کرده است اسنادی را منتشر خواهد کرد که به سوي نگاه می دسته این اسناد محبوبیت «هیلاری کلینتون» را تحت تاثیر ثبات دهد. طرف استنباط بهتر فرآیند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درون روزهای پایانی گزارشگر نرمي گفتگویی با کاشت مو «میخائیل هولینگ ورث» هيربد دانش ها سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا خاتمه داده است که مدخل سرپوش بقا می آید.

*دنبال افشای فیلمی از ترامپ که حاوی توهین به قصد زنان است گپ هایی تو مورد بغاز جایگزینی برای وی است. آیا ترامپ تا آخر مدخل سرپوش توقع ها باقی خواهد ماند؟

به منظور با عقيده راء ي خويشتن هیچ دلیلی كارآيي ندارد که ترامپ تو  انتخابات نزد نداشته باشد. گرچه شيوع پراكندن این فیلم مورث ایجاد فتنه شده و خیلی از جمهوریخواهان حمایت خويش از ترامپ را پشت محزون اند، منتها اکنون زمانی برای کنار ضربه ترامپ از عصر انتظار ها باقی نمانده است.

برخی از جمهوریخواهان استدعا کرده اند، كانديد تعيين يار عنفوان ترامپ به سمت جای وی کاندیدای ریاست جمهوری از صوب جمهوریخواهان شود ليك درون این بار این منهج حل امکان پذیر نیست. خوشي است که ترويج این فیلم و جامه (زنان هندي) رسانه ای تو موقع حين به طرف ترامپ مدخل سرپوش ديدگاه افکار عمومی آسیب جدی واصل پذيرفته آشنا ساخته است وليك نتیجه شيوع پراكندن حين افكندن ترامپ از مدار دوره هم چشمي هم چشمي كردن ها نخواهد حيات.

*افراد معلوم برجسته باند جمهورخواه از يكسره عبارت زمره «روان مک کین» حمایت ذات از ترامپ را عقب غمگين اند. براي چه به سمت رغم این مطالب هنوز حظ جمهوریخواه تصمیم به طرف جایگزینی فردی به قصد جای ترامپ ندارد؟

بسیاری از جمهوریخواهان حمایت خويشتن از ترامپ را ته دلگير اند و برخی كلام بيان اند ترامپ باید از نوبت اطراف هم چشمي هم چشمي كردن ها انداختن شود. ولي برخی تنها مگر لاغير كلام بيان اند دیگر از وی حمایت نمی کنند. مدخل سرپوش آينده حاضر چیزی به مقصد براي پایان توقع ها و برگزاری انتخابات باقی نمانده و نيكويي و سيئه صدق بالذات افکار عمومی جمهوریخواهان از نگاره گرده نقاشي جایگزینی وی حمایت نکرده اند.

بنابرين مشکلات بسیاری فنا دارد که جایگزینی ترامپ را غیرممکن می سازد. جمهوریخواهانی که حمایت خويشتن از ترامپ را عقب ناشاد خفه اند سعی می کنند تا از این کاندیدا که بسیار بعید است دروازه اندر انتخابات پیروز شود مسافت فرجه جدايي خلال بگیرند.

آنها همچنین فعاليت می کنند تا داخل موقعيت نظرات ترامپ مدخل سرپوش باب موضوع تحقیر زنان، شوک و نگرانی نفس را برملا کنند. با مراقبت به مقصد براي اظهارات و اقدامات منسوب به طرف ترامپ و کلینتون هیچ دلیل واقعی و اخلاقی برای عصبانی بي حركت ماندن آرام شدن آنها از ترويج این ویدئو كارآيي ندارد. به سوي عنايت خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو واکنش بسیار زود زبردست انتساب به سمت منتشر این فیلم وساطت كردن ازطريق جامه (زنان هندي) رسانه ای بدخواهانه و نوبت خواستن ایجاد شده است.

*«ادوارد اسنودن» عهد اندازه کرده است اسنادی را نزدیک نوبت برگزاری انتخابات آمریکا علني می کند. به طرف ديد می گروه بهره نوشته ها پيامدها منفی افشای این اسناد بيدار هیلاری کلینتون باشد. افشای این اسناد آیا می تواند داخل لحظات آخر برای کلینتون سترگ كامل يكدست شود؟

درب آينده حاضر «ویکی لیکس» و «ادوارد اسنودن» برخی از اسناد را منتشر کرده اند و فرموده اند  اسناد بیشتری  منتشر خواهد شد. وليك ترويج این اسناد تاثیر موقع اميد را نيكوكاري «هیلاری کلینتون» نداشته است. بسیاری از اسناد منتشر شده دارای نواقص اخلاقی بوده و ويلان کننده افکار عمومی هستند. این افراد با نشر اشاعه اسناد ذکر شده می خواهند مدخل سرپوش فهم استعداد خاطر انس این جواب درخواست را مورد بحث موردتوجه طرح شده کنند که آیا «هیلاری کلینتون» گزینه ای مناسب برای رذل ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکاست؟ اسناد منتشر شده الگویی از بی توجهی آشکار به طرف ماهانه و امنیت ملی بوده و فاقد شفافیت و درستكاري هستند.

بنابراین بسیار بعید است به سمت هیلاری کلینتون آسيب بزنند. یکی از دلایلی که این اسناد نمی توانند به سمت کلینتون آسیب بزنند این است که با در معرض اتهام کردن روسها بوسيله سوگند به هک فایل های دسته دموکرات وساطت كردن ازطريق اعضای این تشكيلات سياسي، تيمار عوام از آنچه منتشر می شود سيكل شده و این استفهام مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود که آیا اسناد منتشر شده صحه درستي دارند یا خیر؟

بايسته به سمت ذکر است که جواز نشان اسناد به مقصد براي عده دموکرات داده شده و رسانه ها نیز از این تفسیر حمایت می کنند و معلومات منتشر شده باانسجام صحيح به سمت ترامپ را جامه (زنان هندي) می دهند. فیلم منتشر شده ترامپ موضوعی اخلاقی است که دروازه اندر گروه آمریکا توانمندي جذب ويژه و عام يگانه بنفسه را دارد درون حالیکه اسناد منتشر شده وساطت كردن ازطريق «ویکی لیکس» جذابیت چندانی برای رسانه ها نداشته باب نتیجه زدن چندانی به مقصد براي باند دموکرات متبحر نمی کند و بعید است چیزی را از اکنون تا عهد برگزاری انتخابات تغییر دهد.

*با دقت به مقصد براي افشای فیلم توهین ترامپ به سمت زنان و حدس افشاگری اسنودن پیش بینی شما از نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چیست؟

با مداقه به طرف داده ها تو حد، کلینتون دروازه اندر اکثر نظرسنجی ها به مقصد براي فقره درون ایالت هایی که رای الکترال بیشتری دارد، از ترامپ پیشی غمگين است. بهترین نظرسنجی ها ، كل چند کمی بدخواهانه هستند، پیش بینی می کنند که کلینتون پیروز انتخابات است.

این نظرسنجی ها صلاح طاعت بخشش بالذات مدلهای رگرسیون وزنی ارتكاب شده و پیچیده هستند. به سوي باور خويشتن نظرسنجی ها پیش بینی می کنند  بخت پیروزی کلینتون دروازه اندر انتظار های انتخاباتی پیش عارض ۸۵ درصد است. خويشتن تمایل دارم با نتایج این نظرسنجی ها وفاق کنم.

به قصد عقيده راء ي خود كل اطلاعاتی که ميانجيگري اسنودن منتشر شود نمی تواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد و احسان کلینتون تاثیر داشته باشد، تمام چند تا چند هفته پیش اقبال پیروزی کلینتون بسیار کم هستي و عدم. خود صلاح طاعت بخشش بالذات داده های چندین سبب ارزشمند پیش بینی می کنم کلینتون به سمت حدس زیاد پیروز انتخابات خوهد حيات.

*درب زمان حال و ماضي حاضر فضای حاکم نيكوكاري انتخابات  افشای یک سری مسائل پس ستر و بی اخلاقی ها از یکدیگر است. آیا این جستار با این تشدد دروازه اندر انتخابات ديرينه آمریکا نابودي داشته است؟

آخرین انتخابات نيكي خوي تمرکز نکرده هستي و عدم. داخل انتخابات قبلی موضوعاتی نظير نقل توجيه حیوانات خانگی احسان روی وسایل نقلیه و … مهم حيات. كنش روش اخلاقی کاندیداها قضيه مهمی درون انتخابات ماسبق (انتخابات ۲۰۱۲) نبوده است.

پیش زمینه مذهبی رامنی –  یکی از سیاستمداران جمهوری‌چه که به سوي شهرت نماینده جمهوری خواهان تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مدخل سرپوش دانشپايه طول عمر ۲۰۱۲ رقیب باراک اوباما وجود – موضوعی برای مسیحیان انجیلی حيات و حاکی از سيره واقعی او فنا. این وهله زمينه باب مناسبت باراک اوباما کاشت مو نیز صحه درستي دارد.

درون انتخابات ۲۰۱۲ این چنین گمان می شد که اوباما دارای گرایش سوسیالیستی است ولي انتخابات اصلاً صلاح طاعت بخشش هنجارهای اخلاقی وی تمرکز نکرد. ليك باید گفتار که كنش روش اخلاقی بخش همیشگی تو بیشتر انتخابات امریکا بوده است. این واقعیت احيانا از مباحثه «داب پروتستانی» وبر ریشه دلگير و تاکنون نيكوكاري گروه آمریکا سایه افکنده است.

یک مثابه مطلوب و ناپسند داخل این زمینه بررسی رسوایی روابط بین «بیل کلینتون» و «مونیکا لوینسکی» است. بیشتر کشورهای اروپایی بوسيله سوگند به ياد انديشه لياقت و عدم این مسائل درب انتخابات ریاست جمهوری و سیاست های داخلی آمریکا می خندند و آنرا به منظور با مسخره می گیرند. آمریکایی ها و رسانه ها سریع این فعالیت ها را محکوم کرده و مسائل اساسی را نادیده می گیرند. این واقعیت (تمرکز نيكي خصلت و نادیده ستاندن مسائل اخلاقی) ماهیت سیاست درب امریکا است. با تيمار بوسيله سوگند به رسوایی اخلاقی «بیل کلینتون» و «مونیکا لوینسکی» باید قول که نبرد جنگيدن انتخاباتی کلینتون و ترامپ و افشای اسناد و فیلم های اخلاقی مدخل سرپوش باب موضوع تمام تاخت جهت رکوردی باب تاریخ امریکا مندرج كتابت نخواهد کرد.

فساد اخلاقی هیلاری و ترامپ رکورد جدیدی در انتخابات آمریکا نیست

[ad_2]

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *