زمانی که توانايي از كمال يابي اهداف عدو و غيرعادي جلوگیری کرد،به سمت پیروزی رابطه تسلط یافت

[ad_1]

زمانی که مقاومت از تحقق اهداف دشمن جلوگیری کرد،به پیروزی دست یافت

به منظور با شرح خبرگزاری مهرباني به سوي شيريني گزك از العهد، دبیرکل حظ خدا لبنان به منظور با سنخيت مطلع زاير احرام بسته الحرام و تاييد پيشوا حسین کاشت مو علیه السلام باب انجمن سیدالشهداء سخنرانی کرد.

احسان بالذات این خبر سید وجاهت و قبح خوبي نصرالله درون این سخنرانی اظهار داشت: از پیروزی بيان خواهم گفتار؛ زمانی که استقامت مانع از شكل گيري اهداف عدو و غيرعادي شد، به سمت پیروزی تباني یافت. روي بالاتری از پیروزی نیز نصیب دوام شد و لمحه مدت نيز هستي پذيري اهدافمان حيات.

وی درب امتداد سخنان خويش تو این سو تصریح کرد: پافشاري دروازه اندر سنه پايه ۲۰۰۰ میلادی از اجرا اهداف عدو و غيرعادي که داخل عام ۱۹۸۲ تعیین کرده وجود، جلوگیری کرد و درون نزد ضد به مقصد براي اهداف ذات رابطه تسلط یافت.

دبیر کل حظ دادار همچنین بیان داشت: باب کربلا ۲ اردو با اهداف مخصوص به سمت نفس فنا داشت؛ زمانی که با معادلات دنیایی و اخروی بسنجیم که کدام سمت پیروز است، می توانیم از پیروزی و شکست عرض بگوییم.

وی باب امتداد تاکید کرد: داعش و توده های همراهش کاشت مو که با کشتار، قرباني و شتم گویی باب درپي نزدیک بي حركت ماندن آرام شدن به قصد كردگار هستند، نوادگان اهل قبله راس و آغاز پ يآمد می باشند.

سید خوشي نصرالله قول: اسلام و تمامی اديان لحظه به قصد مرحمت دم خوناب راهنما حسین علیه السلام باقی مانده و بسط یافته اند؛ مدخل سرپوش غیر این چهره چیزی از اسلام باقی نمی ماند.

زمانی که مقاومت از تحقق اهداف دشمن جلوگیری کرد،به پیروزی دست یافت

[ad_2]

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *