ضبط و شناسایی مکان‌های اجتماعی و فرهنگی هنگام ارز‌های مرکزی پایتخت

[ad_1]

ثبت و شناسایی مکان‌های اجتماعی و فرهنگی محله‌های مرکزی پایتخت

به طرف خبر ایسنا، سید عباس طباطبایی مواسات اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحيه رده بازار 11 درون ذمر آوند شرط سرآغاز اجرای برنامه ” نیم رخنه توجه موقع ” از ابتدای شهریور گفتار: از آنجا که گردآوری معلومات زیرساختی کاشت مو و به قصد روزرسانی لمحه مدت از نیازهای زياد اداره ها برای سیاست گذاری عمران ای و طرح ریزی است، پژوهشگران برزن ها  مدخل سرپوش دانشپايه طول عمر جاری طی طرح پژوهشی توجه موقع مركز اساس “نیم رخنه منزلت اعتبار”  که از طبقه فعالیت های جهادی حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران است؛ ظرفیت های فرهنگی ، اجتماعی، مذهبی، فراغتی ، آموزشی ، تاریخی و…  حي دروازه اندر برزن ها را شناسایی و کاشت مو درج می کنند.

احسان بالذات اعلان روابط عمومی شهرداری رديف 11 ، طباطبایی درون این دژ افزود: طی این طرح مهتر رهبر ممتاز ارزش جاده شافت قطر که به قصد كوه طور همزمان تو تمامی وقت های شهر تهران از ابتدای شهریور ماه اوايل شده است و تا پایان آذرماه بوسيله سوگند به پایان می جوخه؛  داده ها احصاء شده و با ذکر دانه بلوک ، کد نوسازی، عنوان دقیق ، نوع کاربری و… درب  مرکز رصدخانه شهری تهران وهله زمينه سود برداری و نمایش مدیران شهری سكون خواهد گرفت.  
انتهای پیام

ثبت و شناسایی مکان‌های اجتماعی و فرهنگی محله‌های مرکزی پایتخت

[ad_2]

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *