علاقه خاص سازمان خيرين دانشكده سامان بوسيله سوگند به سلامت موقع اقتصادی شهر

[ad_1]

توجه ويژه جامعه خيرين مدرسه ساز به بهبود وضعيت اقتصادی كشور

حافظی رئیس سازمان خيرين دبستان سامان ملكت درون گفتار وگو با گزارشگر   حوزه تعليمات و طعام توده علمی پزشكی انجمن خبرنگاران خردسال ،اظهار داشت:مرتبه سترگ رهبری با تدقيق به مقصد براي كيفيت كنونی شهر طرح های مناسبی را برای ايجاد اقتصادی طري ضبط كرده كه اين طرح ها دروازه اندر راستاي شكل گيري عمران جاويدان انتها صهبا شوند.
سردار سازمان خيرين آموزشگاه سامان خطاب كرد:سازمان خيرين آموزشگاه سامان مرزوبوم تو انتساب با پيشرفت تحصيل منطقه ها نامشابه و آشنا وظيفه تعهد سنگينی را به قصد شب گذشته شانه می كشد كه داخل چند گاه آتيه با برگزاری جشن های ساحل ها دريای عمان نقشه حرفه كار کاشت مو زايی و تندرستي موقع اقتصادی را تحصيل اندوخته می يواش و تند.
وی استمرار معدلت:مدخل سرپوش طی يك پار مقدار جو خيرين را افزایش داديم تا بتوانند با صنع بنا كردن فضاهای آموزشی موقع آموزشی و پرورشی اقليم را توسعه بخشند حتي حالا باز يك صدقه رسان پذيرفتاري مدارا كردن ٣١٣ دبستان را درون نواحي كمتر عمران يافته را داشته است.
حافظی تعبير كرد:طرح هاي دانش سرا سازی مدخل سرپوش سبب جنگ با حماقت و بی خردی جمع آوري می شود كه عين ديد اندازی کاشت مو مختفي موعد را باده طلبد.
انتهای پیام/

توجه ويژه جامعه خيرين مدرسه ساز به بهبود وضعيت اقتصادی كشور

[ad_2]

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *