سرآغاز نگاره گرده نقاشي رزم با اسباب خانگی غيرقانوني از مهر

[ad_1]

آغاز طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق از مهرماه

رئیس تشكيلات تعزیرات حکومتی اطلاع دهش: نگاره گرده نقاشي نبرد جنگيدن با اسباب خانگی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی غيرقانوني درب مهر فاتحه می‌شود.
به سمت بيانيه ایسنا، علیرضا جمشیدی باب دستور كار نظاره یک شبکه یک سیما با تبیین وظایف بنياد تعزیرات حکومتی قول: دستگاه تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به منظور با تخلفات را تو کشور دارد. جرایم را نا درب چشم می‌گیرد و تخلفات غيرمجاز و امور سلامت، چاره، کم‌فروشی، احتکار و این اوضاع را بنگاه تعزیرات حکومتی نيكويي و سيئه صدق تقبل دارد. داخل حقيقت جایگاه اداره تعزیرات حکومتی باید باب حدی باشد که باید باب زندگی هرروزه عوام نگرش ديدن شود. باب بخشی از ابعاد باید بگوییم به سوي جایگاهی رسیده‌ایم به عنوان مثال التقا با غيرقانوني. دستگاه تعزیرات حکومتی باب مقال ملاقات رفتار با غيرقانوني که 60 یا 70 درصد نرخ ارج عملکردی بنياد را بوسيله سوگند به نفخه دمش دارد توفیقاتی را به منظور با تباني آورده است.
علیرضا جمشیدی با تأکید خوبي اینکه داخل پنج ماهه امسال با 19 الف بلبل قاچاقچی كوچك و كبير و کلان معامله اصابت شده است، سخن: مدخل سرپوش این قلعه بار 25 درصد هدايت و ضلالت داشته‌ایم و انتساب بوسيله سوگند به پنج ماهه واحد زمان ( روز 94 دوسيه پيشينه‌های من وشما 51 درصد نمو بلوغ داشته است. جانب و سوی من وشما بوسيله سوگند به جهت قاچاقچیان بسزا و کلان رفته است. عصر رسیدگی موسسه نظم و ترتيب تعزیرات دروازه اندر دانشپايه طول عمر پیش 47 يوم دوره بوده و امروز به مقصد براي 35 يوم دوره رسیده است و ار تا پایان عام این مذت را به سوي 5 يوم دوره کاهش دهیم به طرف جایگاه مدل می‌رسیم. حدود 26 درصد جرایم قاچاقچیان باب این موعد افزایش داشته است. من وشما دروازه اندر پنج ماهه 94، 186 میلیارد جریمه و امسال بالای 236 میلیارد جریمه را داشته‌ایم. درب کنار برخوردهای شما، نا قضاییه حتي برخوردهایی را داشته است که با 95 درصد قاچاقچیان سلوك داشته‌ایم. امسال واحد زمان ( روز بسیار خوبی باب این سمند بوده است که این قضيه جهد و یکپارچگی مسئولین را می‌رساند. بهره‌های ثروت، مقر اركان حرب ركن رزم با غيرقانوني کالا و قيمت رتبه پروگرام‌های پیشگیری و ديدار فرض را داشته‌اند.
وی با رمز كنايه بوسيله سوگند به اینکه مناقشه درس جستار محو گفتگو جدی‌ای است قول: شان بزرگ رهبری نیز مدخل سرپوش این مركب برج تأکیداتی داشته‌اند که انهدام مناظره مهمی است. من وآنها و آنها داخل این موعد امحای سراسری را مدخل سرپوش کل کشور داشته‌ایم که داخل شهریور باز خواهیم داشت. من وآنها و آنها درون این سمند هدايت و ضلالت 137 درصدی داشته‌ایم. جانب و سوی برخوردهای من وآنها و آنها به طرف جهت قاچاقچیان کلان رفته است. 300 میلیارد زدايش داشته‌ایم درون حالی که باب زمان و پهنا سن‌های پيش 27 میلیارد اضمحلال داشتیم.
جمشیدی درب لبيك اجر به سمت استفسار مجری دستور كار مبنی صلاح طاعت بخشش اینکه آیا امکانش هست غيرمجاز به طرف لفظ سياهه نسبت‌ای و وصيت دستور بهمان مسئول ارتكاب گیرد و وضع مرحله پیگرد قانونی آرامش نگیرد یا خیر؟ قول: این که حتماً هست. به كرات كلام بيان‌مايه و اب گاهی دوسيه پيشينه‌های مهم مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود که افراد ورا بيرون افراد مهم‌تازه و پلاسيده باطن می‌شوند تا از تقاص داخل پناه بمانند. باب ارتباط با بنزهای شیراز این افراد سعی داشتند با خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو تلاقي داشته باشند که این کار را انتها ندادیم و چند روزی درگذشتن نيرنگ ساز باز استدعا ديدار کردند که من وتو نيرنگ ساز باز جوابی ندادیم. تلفن خود را پیدا کردند. ‌رستاق‌ها پیام دادند که باید شما را ببینیم. وقتی دیدند که تلاششان به منظور با سنگ خورد، بدو به مقصد براي تهدید کردند که درصورتي كه سركشي سيما نگیرد من وشما مواردی را برملا می‌کنیم و ارتشا‌هایی که لفظ سياهه دلگير را اعلان می‌دهیم. تو آخرین پیام پيدا شد که این‌ها به قصد چهره شبکه‌ای بلد شده‌اند. من وتو درب این اسب تمایل به منظور با زدايش داشته‌ایم که حكماً پیشنهاد و نظرات مختلفی باب این سمند نمايش شده است.
رئیس بنگاه تعزیرات حکومتی افزود: من واو را به طرف شیوه‌های نامشابه و آشنا وهله زمينه تاخت ثبات می‌دهند. باید دروازه اندر این مركب برج از خودگذشتگی نشاني آيه دهیم. این‌مقر دمساز و عدو و غيرعادي مشهود نیست. این‌ها مرشد مركز پيشوا‌های تاب و دارايي هستند و من وايشان را به سمت نحوهای نامشابه و آشنا تخریب می‌کنند ولی من واو نباید هراسی داشته باشیم و با زور و شدت به مقصد براي پیش برویم. وقتی رهبری معين این‌متد اقدامات است من وتو باید از چاه بترسیم؟ من وآنها و آنها وظایف نفس را داریم که با وسع زبردستي معامله اصابت می‌کنیم و دوسيه پيشينه‌هایی که باانسجام صحيح به سوي جرایم است به مقصد براي توانمندي قضاییه معرفی می‌کنیم.
جمشیدی درون بستگي با دوسيه پيشينه 52 کانتینر قطعات یخچال درب بوشهر باز سخن:  این‌ها بوسيله سوگند به خطاب قطعات یخچال یک شرکتی دم‌ها را جاسازی کرده بودند به چه دليل که خرده دانه‌ اهل کرده 7 درصد و یخچال کامل 44 درصد گمرکی دارند و بسیاری از این‌ها تا 300 درصد منفعت دارد. ضمير اول شخص جمع دروازه اندر این دوسيه پيشينه کمتر از  كورس دور ماه پیش از 30 میلیارد جریمه کرده‌ایم و با شرکت ملاقات رفتار داشته‌ایم و شرکت واسط را تعطیل کردیم. همچنین با مدیرعامل مربوطه ملاقات رفتار کردیم. دم‌ها کاشت مو حتی مهرهای گمرک و کشتی‌رانی را غايط کرده‌اند. دوسيه پيشينه‌های غيرمجاز کالا از طریق خرامش‌ها و گمرک، دوسيه پيشينه‌هایی است که مداوم با حين‌ها درگیر هستیم.
وی تو استمرار تصریح کرد: داخل مورد بغاز 210 کانتینر تعدادی کشف شده و مابقی را گمرک با پادگانه اطلاعاتی ذات کشف کرده است. مسلماً هنوز طايفه‌ها کشف نشده و 52 کانتینر کشفیات من وآنها و آنها بوده و گمرک به منظور با نفس اجاق حدود کشف چندین الف بلبل کانتینر است و از طریق سیستم اطلاعاتی خويش باب زمان حال و ماضي رسیدگی است. قاچاقچیان صناعت‌ای داخل این مورد بغاز خبری ندارند که من وشما اطلاعاتی را به منظور با يد ارتباط آورده‌ایم ولی هنوز متبحر این رسیدگی نشده‌ایم.
جمشیدی تو جواب اجابت به سوي پرسش و پاسخ مجری پروگرام مبنی صلاح طاعت بخشش اینکه افرادی هستند معاشر سرايت تاثير که شما از بیان آوازه حين‌ها امتناع دارید آیا این فصل فقره صحیح است پاداش دهش: این که این افراد مدخل سرپوش قسمت قطعه‌های حاکمیت باشند یا خیر حتماً هستي نفس دارد. این بيدادگري نیست که فكر کنیم که جميع داخله تحصيلات عالي حوزوي از تنه اندام حاکمیت باشند. گاهی حاکمیت به طرف لحظه‌ها دلگرمي می‌کند و لمحه مدت‌ها سوءاستفاده می‌کنند که با توان با دم‌ها ملاقات رفتار می‌کنیم.
رئیس بنگاه تعزیرات حکومتی با تلويح به قصد دوسيه پيشينه 36 میلیاردی غيرمجاز نفت سخن: رای این دوسيه پيشينه را صادر کردیم ولی از كرانه کارشناسی دخول پیدا کردند و با قاضی من وتو مذاکراتی را داشته‌اند. لحظه‌جایی که مبلغ است رسوخ می‌کنند. باز‌اکنون زير دامن سينه كش شمول نفوذها بسته شده حتی ممکن است باب اداره تعزیرات حتي فردی فریب بخورد که تك مربوطه را اخراج کردیم و اداره تعزیرات امروز سازمانی نفوذناپذیر شده است.
وی با بیان اینکه من وشما خيز نمط سرپرستي را اجرا می‌کنیم به سوي تشریح این مراقبت تماشا‌ها تاديه و حرف: بوسيله سوگند به روي الکترونیک وساطت ميانجيگري ____________كردن سیستم مدیریت دوسيه پيشينه از تهي تا صد دوسيه پيشينه‌ها سرپرستي می‌شود و تو دورترین مناطق کشور دوسيه پيشينه‌ها را نظردوختن مراقبت می‌کنیم.
وی افزود: درون دوسيه پيشينه غيرقانوني گازوئیل داخل مرتبه کارشناسی رسوخ شده هستي و عدم، حلق‌ها کاملاً واضح كوك گويا براق است. من واو با مونیتورینگ الکترونیک درصد خطا و تبهكاري را کاهش می‌دهیم. از منظری دیگر من وشما بازرسینی را فرستادن می‌کنیم. درب مطلق استان‌های کشور هیئت‌های پنج‌نفره‌ای را فرستادیم. مدخل سرپوش تمام استان حدود 1000 صورت برای من وايشان اعلاميه دادند که مدخل سرپوش كل بخشی مواردی باید بررسی شود. امکان کم است که به سوي خويشتن بيانيه ندهند. این بازرسان طبق معمولً دوسيه پيشينه‌های متعدد ماسبق را چک می‌کنند. این افراد، افرادی شغل‌ای هستند، ضریب تكيه به طرف همکارانم بالای 98 درصد هستند که با عافيت بهروزي و رمق و قاطعیت تو مخالف عياشي موسسه نظم و ترتيب‌یافته غيرمجاز ایستاده‌اند.
جمشیدی با بیان اینکه حدود 15 میلیارد دلار غيرقانوني باب کشور چهره می‌گیرد تفهيم کرد: هنوز خیلی کار داریم و باید كوشش کنیم و توفیقات کامل نشده است. جنگ با هرزگي بدي مشكل است. باید تكاپو را دوچندان کنیم. جزء‌های نامشابه و آشنا درون این سمند باب کشور درگیر هستند. شما مدخل سرپوش ابعاد نامشابه و آشنا درب قوانین باب حیطه ايفا به جريان انداختن و رسیدگی‌ها و تمام این‌ها درون کنار نيز مشکلاتی را داریم. کسی منکر این نیست که از طرف گمرک حتي غيرمجاز ادا می‌شود. امروز قعر آخر لنجی که درب پيدا برای كسب اعاشه اقشار کم‌تاب است درب حدود 2 یا 3 میلیارد دلار، قاچاقچیان صناعت‌ای سوءاستفاده می‌کنند و چیزی تباني لمحه مدت اقشار کم‌انرژي را نمی‌گیرد.
رئیس تشكيلات تعزیرات حکومتی دنباله نصفت جار: باآنكه باید به قصد گفتگو گمرک و بندرها مراقبت شود ولی باید بوسيله سوگند به سياق صحن بازارگاه نیز توجهاتی داشته باشیم. داخل خیابان‌ها حدود 80 الف بلبل کالای تجهیزات پزشکی داریم که غيرمجاز تو این باب موضوع بسیار است. سالیانی ناصرخسرو و کوچه مروی بوسيله سوگند به ديباچه اسم گهواره تابوت غيرقانوني بساط بهداشتی حيات که ضمير اول شخص جمع حدود 800 بتر احاله کردیم که از یک ماه پيش باز سررشته‌رسانی کردیم که مسلماً هنوز نيز دقت‌ بايست را داریم و ساعت‌ها آزاد نکرده‌ایم. قصد من وآنها و آنها باب این مركب برج فراز كردن حجره‌ها و سياست نبوده است. شما می‌خواهیم سلسله غيرمجاز توزیع نشود. ولو اراده من وتو جدی باشد و بيت اصناف و اتحادیه‌ها همکاری خوبی داشته باشند باید از بسته‌های غيرقانوني بازهم مدخل سرپوش مبادی و حتي تو ربع توزیع جلوگیری شود.
وی افزود: من واو با طیف بسیار پهن‌ای روبه‌گستاخي هستیم. امنیت ضمير اول شخص جمع بی‌بدیل است و دروازه اندر حوزه امنیت تخريب کمتری را داریم ولی تو فصل غيرقانوني با طیف پهن‌تری و با رخنه روبه‌وجه پررويي هستیم. این افراد با توشه، زور و سرايت تاثير مسبوق می‌شوند. گاهی رشوت‌های میلیاردی داده می‌شود و دروازه اندر قضيه بنزها تاخت میلیارد پیشنهاد تومن رشوت داده شد.
رئیس دستگاه تعزیرات حکومتی دروازه اندر پيوند با نقشه نمودار شكل‌هایی که درب قاعده کار این دستگاه است و درون مهر اجرایی خواهد شد نبا اخبار جيغ: من وتو 2 الگو را از مهر مطلع می‌کنیم که یکی جدال مايحتاج خانگی است که روزهای آینده نيز بهر‌رقعه‌ی حين ابلاغ خواهد شد.شما تولیدات داخلی ادات خانگی کم نداریم از طرفی بازهم نباید این‌منوال باشد که انتظار تولیدکنندگان داخلی و کالاهای خارجی از بین برود.اکنون به طرف صنوف وقوف‌رسانی می‌کنیم که می‌خواهیم غيرمجاز نباشد. ني و آري پروا دستگیری داریم و لا توبيخ. مهر به سوي طرف این می‌رویم که اثاث خانگی به طرف رخ غيرقانوني درب راسته نباشد. درصورتي كه صفحه‌سبزها بود داشته باشد مشکلی نیست و من وتو از فروشگاه مخزن‌داران داخل این مركب برج سپاسگذاریم ولی درصورتي كه سامان‌سبزها بود نداشته باشد سلوك می‌کنیم که این زیبنده بوتيك‌داران من وآنها و آنها نیست.
جمشیدی با ايما به طرف اینکه امروز تو کوچه کاشت مو مروی دیگر اقلام غيرقانوني هستي نفس ندارد تصریح کرد: نگاره گرده نقاشي دوم ادات بهداشتی‌آرایشی است که دروازه اندر تمام کشور باب آينده اجرا است. مذاكره دیگر مناظره مهم تجهیزات پزشکی است که متأسفانه اراده باب ساعت جدی نشده است و این مباحثه مهمی است به چه دليل که چسبيده با شفا ملت است که درب مهر بوسيله سوگند به طرف لحظه خواهیم شيوه.
وی درب سروكار با تخلفات آرایشگاه‌ها اظهار کرد: مباحثه دیگر جدال آرایشگاه‌ها و اسباب آرایشگاهی است و شما با خيز مشکل باب این دژ مواجهیم. حدود 20 عندليب آرایشگاه غیرمجاز مدخل سرپوش تهران هستند و تنها مگر لاغير 1047 آرایشگاه غيرواقع تو تهران داریم که توزیع تجهيزات بهداشتی و آرایشی غيرقانوني آرایشگاه‌ها برای آدمي گزند دارد. من وشما حدود 12 تمرد درب آرایشگاه‌ها به مقصد براي رابطه تسلط آورده‌ایم. یکی از این تخلفات این است که از ماده ها مخدرها(هروئين و ) شیمیایی بهره گيري می‌کنند. برخی باز از ماده ها مخدرها(هروئين و ) تقلبی بهره گيري می‌کنند. دیگر این که گاهی قیمت‌های نجومی دارند. برای حكم داخل یک مناسبت آرایش بيو، 70 میلیون ده ريال قیمت‌گذاری شده هستي و عدم. و یا فعاليت ها قشر و رز یا تزریق ژل یا لیزردرمانی عاقبت می‌دهند داخل صورتی که این‌ها باید زیر عقيده راء ي پزشک خاتمه شود. یا داروهای صنعتی لاغری توصیه می‌کنند. درب اتحادیه اصناف می‌گوییم باید بوسيله سوگند به سمتی برویم که این تخلفات اجرا نشود و باید دروازه اندر این فرس از بازرسان افتخاری فايده ستاني و زيان کنیم.
وی درون ارتباط با سنجش با مراکز توزیع کالاهایی که داخل شبکه‌های قمر‌ای تبلیغ می‌کردند حرف: یک ناحيه باب داخل ربط با پوچ قوانین و آيين نامه ها است. باید تباني من واو را نيرنگ ساز بگذارند که با این‌ها به طرف هيئت فرم پهن سلوك کنیم. با دکتر نوبخت رئیس کمیسیون سلامت حله و همچنین دوستان دروازه اندر کمیسیون حقوقی و قضایی پارلمان طرحی را تامين کردیم که فرماندهی این مناظره را باید به سوي یک انسيكلوپيدي دهیم. تکثر ماخذها آيت اله ها ذات علت طبق باعث سوءاستفاده می‌شود. تقاضا‌مان تو نسبت با مراکز توزیع کالاهایی که شبکه‌های قمر‌ای دم‌ها را تبلیغ می‌کنند از پلیس این است که كارشناس ادا بشود. ارچه حين‌ها به سمت قيافه كار‌ای شغل می‌کنند.
رئیس بنگاه تعزیرات حکومتی مدخل سرپوش مورد بغاز مکمل‌های دارویی خیابان ناصرخسرو اظهار کرد: حدود 80 دكه مکمل دارویی تو کوچه مروی هستي نفس داشت و احسان بالذات قوانین این‌ها را باید پزشک و داروخانه  تجویز کند. من وشما با حدود 80 دكه معامله اصابت کنیم که دیگر دروازه اندر این 80 بوتيك توزیع مکمل‌های دارویی و غذایی بود ندارد. باآنكه رويدادها جدید حاکی از این است که این کار بوسيله سوگند به سيما شبکه تلفنی درحال انتها است که من وتو باید لحظه را کنترل کنیم و برخوردهای ضروري را داشته باشیم. حكومت سلامت و داروخانه‌ها داخل این توسن تلاش کنند که این کالا به سوي روي رسمی باب داروخانه‌ها عرضه شوند.
وی افزود: من واو درون پنج ماهه اخیر حدود 30 میلیارد محو داشتیم که حدود 137 درصد نمو بلوغ نشاني آيه می‌دهد. كمال صلاح محو نشو برازنده قبولی است واقعا جاهایی باید با کالاهای غيرمجاز ملاقات رفتار جدی شود. کالاهایی که مخافت‌آمیز هستند،نظير کالاهای دارویی، بهداشتی و میوه که باید صددرصد اضمحلال شوند. مدخل سرپوش مناسبت امحای خودروها که خودم معتقدم باید اضمحلال شوند، نباید بوسيله سوگند به فكر دل ميزان بلوغ 20 یا 30 میلیارد ده ريال اتومبيل تردید کنیم و باید این قاچاقچیان را پیدا کنیم. گاهی خويش این واردکننده‌ها مدخل سرپوش شبکه خرید ثبات می‌گیرند که به طرف شکلی لمحه مدت کالاهایی را که ذات غيرقانوني کرده‌اند مجدداً تملك ضبط قبض دست اندازي غصب دزدي اختيار کنند. بهترین وضعیت محو است گر مدخل سرپوش تناوب توزیع رسم بگیرد ممکن است تولید داخلی را از بین ببرد و سبب بیکاری شود.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی تو پایان سخنان ذات افزود: امیدوارم مدخل سرپوش پایان دانشپايه طول عمر بتوانیم مناقشه درس جستار غيرقانوني را که مدخل سرپوش حوزه‌های مختلفی مثل قناعت و واژگان شوك می‌زنند کمرنگ کنیم. این شيد‌ها و پاره‌ها بنیان‌های فرهنگی را از بین می‌سرما و این غيرمجاز‌ها عافيت بهروزي عوام را به طرف ريسك می‌اندازد. همچنین دروازه اندر بعد سیاسی گاهی تنخواه‌های فاسق باخبر سیاست می‌شود که مسئولین و کارمندان ضمير اول شخص جمع را منحرف می‌کنند. روزی اسامی این افراد منتفذ را برای عوام برملا می‌کنیم که لحظه‌ گاه گردش نخواهد حيات.

آغاز طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق از مهرماه

[ad_2]

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *